Khách sạn Central Lý Sơn

Liên hệ

Tên của bạn

Email

Số điện thoại

Nội dung

CENTRAL LY SON HOTEL

Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Điện thoại: (84) 0255.627.7979 –
Hotline: 0914.359439 – 0905117976

Fax: 02553.867.555 – Email: centrallysonhotel@gmail.com

Website: http://centrallyson.com